top of page
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na bezpečnosti vašeho soukromí nám vždy záleželo a nadále i záležet bude. Připravili jsme proto pro vás přehled zásad, podle kterých spravujeme vaše osobní údaje, ať jste naším zákazníkem, registrovaným uživatelem nebo jen návštěvníkem našich webových stránek.

Kdo vlastně spravuje vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje dle níže uvedených zásad zpracovává společnost Inexad Fashion s.r.o. (IČO: 05205000, Na Příkopě 854/14, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 260009), provozovatel maloobchodních prodejen T.M.Lewin, Barker Shoes a Boux Avenue a internetových stránek www.tmlewin.cz, www.barker-shoes.cz  a www.boux-avenue.cz. Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů může být kontaktován na adrese gdpr@inexad.cz – pokud máte jakýkoli dotaz vztahující se ke zpracování osobních údajů, neváhejte se ozvat.

Co to jsou “osobní údaje”?

Osobní údaje jsou jakékoli údaje, jež identifikují osobu, které se tyto údaje týkají, případně by mohly být použity pro přímou či nepřímou identifikaci, kontaktování nebo určení polohy této osoby. Jedná se většinou o e-mailové adresy a telefonní čísla pokud jste nám je v minulosti poskytli, ale i údaje, které během vaší návštěvy zachycuje náš web.

Co tedy konkrétně zpracováváme?

 Vždy záleží na tom, které údaje nám o sobě poskytnete – veškeré osobní údaje nám poskytujete dobrovolně. Zpracováváme pouze údaje, které jsou nutné ke splnění našich služeb a vašich očekávání. V případech, kdy bychom chtěli osobní údaje použít k jinému účelu, než se kterým jste poskytli souhlas, máme povinnost vás o tom předem informovat.

 

V nejširším rozsahu, kdy jste naším registrovaným zákazníkem a dobrovolně jste vyplnili všechna pole registračního formuláře, zpracováváme:

 • e-mail

 • jméno a příjmení

 • PSČ

 • velikost oděvu

 

V případě reklamací a objednávek na e-shopu zpracováváme navíc:

 • telefonní kontakt

 • adresu pro vyřízení objednávky/reklamace

 • fakturační adresu

 

Pokud navštívíte náš web zpracováváme:

 • IP adresu, ze které jste stránky navštívili, a čas návštěvy

 • Typ prohlížeče, použitý operační systém, rozlišení okna prohlížeče

 • cookies* pro Google Analytics, Google Adwords a Facebook Pixel

*cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě našich webových stránek uloženy do vašeho počítače, obsahují ale pouze informace směrem od nás, nikoli naopak. Nepoužíváme je k získávání osobních dat, ani pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek.

K čemu nám to všechno je?

 Vaše osobní údaje používáme především pro komunikaci s vámi a vylepšování našich služeb, skrze:

 • vyřizování zákaznických dotazů a reklamací

 • informování o novinkách formou obchodních sdělení a obsahových newsletterů rozesílaných platformou MailChimp

 • odesílání dárků a speciálních nabídek pro registrované zákazníky

 • analýzy preferencí při nákupu a využívání slevových akcí

 • analýzy pro zobrazování co nejvíce relevantního obsahu pomocí Google Analytics, Google adwords a Facebook Pixel

 

Kdo osobní údaje vidí?

 Nebojte se, vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Přístup k datům je organizačně i technicky omezen, jsou bezpečně uložena a chráněna proti zneužití.  Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně nebo automatizovaně v elektronické podobě, vybranými zaměstanci společnosti, a nebo vybranými partnery.

 

Všichni naši zaměstnanci i partneři jsou zároveň vázáni povinností mlčenlivosti a nesmější vaše osobní údaje využít k jiným než námi schváleným účelům (viz. “K čemu nám to všechno je?).

Za přesně definovaných podmínek jsme pak povinni některé osobní údaje předat dle platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení.

Co děláme pro jejich zabezpečení?

Pro zabezpečení vašich osobních údajů používáme standardní postupy a technologie, zároveň pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a zda náš stav technologií a bezpečnostních postupů odpovídá světovému standardu a našim přísným požadavkům.

Veškeré vaše osobní údaje jsou chráněny heslem jak na úložištích, tak při přesunu mezi vámi a našimi webovými stránkami, případně databázemi.

Zároveň máte právo být informováni o porušení zabezpečení osobních údajů, což bychom provedli neprodleně poté, co bychom byli o podobném porušení informováni jak zodpovědnými lidmi, tak třetí stranou.

Jak nás správně kontaktovat?

Pro jakýkoli dotaz neváhejte prosím využít naši e-mailovou adresu gdpr@inexad.cz, nebo napište na Inexad Fashion s.r.o., Na Příkopě 854/14, 110 00 Praha 1, k rukám Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pokud byste od nás nechtěli jednou za čas dostat obchodní sdělení nebo informaci o novinkách, případně byste chtěli vznést námitku proti dalšímu zpracování vašich osobních údajů, použijte prosím výše zmíněný kontakt.

Bližší informace o vašich právech obsahuje zejména kapitola 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, ve vztahu k vašim osobním údajům můžete zejména:

 • požadovat přístup k vaším osobním údajům nebo jejich přenešení

 • opravit či doplnit vaše osobní údaje

 • vznést námitku proti zpracování či požadovat omezení zpracování osobních údajů

 • odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů

 • požadovat vymazání osobních údajů

bottom of page